Top

โอโซนคืออะไร?

โอโซนถูกค้นพบครั้งแรกโดย คริสเตียน ฟรีดริช เชินไบน์ (Christian Friedrich Schönbein) นักเคมีชาวเยอรมัน ในปี ค.ศ. 1840 โดยตั้งชื่อตามภาษากรีกคำว่า ozein ซึ่งแปลว่ากลิ่น โอโซน (Ozone หรือ O3) คือ ก๊าซที่ประกอบไปด้วยออกซิเจน 3 อะตอม ซึ่งทุกๆ 10 ล้านโมเลกุลในบรรยากาศที่ความสูงระดับ 10 – 50 กิโลเมตร จะพบว่ามีโอโซนอยู่ที่ประมาณ 3 โมเลกุลเท่านั้น และโอโซนนี้เรียกว่าเป็นก๊าซออกซิเจนที่มีพลังซึ่งมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อโรคที่รุนแรงได้ดีกว่าคลอรีนมากถึง 3,125 เท่า โดยโอโซนนี้จะทำการแยกย่อยสลายของโมเลกุลในสารปนเปื้อนต่างๆ

 

โอโซนอยู่ได้นานไหม?

และแม้ว่าโอนโซนจะเป็นก๊าซที่มีโครงสร้างไม่เสถียร แต่เมื่อแปรสภาพกลับไปเป็นก๊าซออกซิเจนแล้วก็ไม่เป็นอันตรายใดๆ ไม่ว่าจะทั้งกับคน, สัตว์ หรือธรรมชาติสิ่งแวดล้อมต่างๆ โดยโอโซนจะออกจากเครื่องและกระจายตัวไปจับเชื้อโรคทั้งในอากาศ ในน้ำ และที่ๆ เปิดใช้เครื่องโอโซน หากปล่อยโอโซนออกไปแล้ว เปลี่ยนสภาพกลับมาเป็นออกซิเจน(O2) ทันทีภายใน 30 นาที ทำให้มีการนำโอโซนมาใช้กันอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องปรับอากาศ หรือเครื่องฟอกอากาศ

 

คุณสมบัติโอโซน

โอโซนสามารถทำปฎิกิริยาฆ่าเชื้อโรคได้สูงกว่าเมื่อเทียบกับ UV light หรือสาร คลอลีน  และยังสามารถทำลายจุลินทรีย์และอินทรีย์ต่างๆให้สลายโดยเร็วได้ และเมื่อแปรสภาพกลับไปเป็นก๊าซออกซิเจนแล้วก็ไม่เป็นอันตรายใดๆ ไม่ว่าจะทั้งกับคน, สัตว์ หรือธรรมชาติสิ่งแวดล้อมต่างๆ ทำให้มีการนำโอโซนมาใช้กันอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องปรับอากาศ หรือเครื่องฟอกอากาศ โอโซนยังมีค่าใช้จ่ายในการใช้งานและการบำรุงรักษาที่น้อยมาก เมื่อเทียบกับการใช้สารเคมีอื่นๆ

เนื่องจากโอโซนมีข้อดีต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการฆ่าเชื้อ กำจัดมลพิษ ในราคาที่ไม่สูง จึงทำให้เราพบเห็นการ
นำโอโซนไปใช้งานอย่างกว้างข้าง เช่น โรงงานผลิตน้ำดื่มผ่านการฆ่าเชื้อด้วยน้ำโอโซน , เครื่องฟอกอากาศ ,
เครื่องปรับอากาศในบ้าน เป็นต้น

ใช้โอโซนทำอะไรบ้าง?

 • กลิ่นอับในบ้านหรือภายในห้องเป็นสิ่งที่รบกวนการทำกิจกรรมของคนในบ้านหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็น ดูหนัง กินข้าว หรือเวลามีแขกมาที่บ้านแล้วในบ้านไม่สดชื่น ใช้โอโซนช่วยในการฆ่าเชื้อดับอับกลิ่นในบ้าน ห้องนอน และห้องน้ำ โอโซนจะช่วยสลายกลิ่นอับและทำให้ภายในบ้านสดชื่นขึ้น
 • ทำอาหารเสร็จแต่กลิ่นอาหารยังไม่หายไป บ้างทีไปเกาะตามโซฟา ตามสิ่งของต่างๆ ใช้โอโซนช่วยดับกลิ่นเหม็น กลิ่นคาวในห้องครัว หมดกังวนเรื่องทำอาหารแล้วกลิ่นจะเหม็นรบกวนคนในบ้านได้เลย
 • กลิ่นอับชื้นจากตู้เสื้อผ้า หรือกลิ่นอับจากการซักและตากในที่ร่มทำให้เสื้อผ้ามากลิ่นอับ ใช้โอโซนช่วยดับกลิ่นอับตู้เสื้อผ้า เพื่อสลายเชื้อแบคทีเรียที่ติดอยู่ให้หายไปได้
 • กลิ่นอับในรองเท้าเป็นสิ่งที่รบกวนทั้งตัวเองและคนรอบข้าง รองเท้าเป็นของที่สะสมเชื่อแบคที่เรียมากที่สุด ใช้โอโซนช่วยดับกลิ่นเหม็นในรองเท้าหรือตู้รองเท้า โอนโซนจะทำลายเชื่อโรค และสลายกลิ่นอับภายในเวลาอันรวดเร็ว เพื่อสุขภาพที่ดีของเท้า และกลิ่นไม่รบกวนคนรอบข้าง
 • รถยนต์เปรียบเหมือนบ้านหลังที่สองเลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นกลิ่นอาหารที่ซื้อมารับประทาน กลิ่นเหม็นบุรี กลิ่นอับของอุปกรณ์ภายในรถ หากรถมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ย่อมสงผลต่อคนขับและผู้โดยสาร ใช้โอโซนช่วยดับกลิ่นอับภายในรถยนต์ ไม่ต้องไปเสียเงินอบโอโซนตามร้าน สามารถทำเองได้ที่บ้าน ประหยัดค่าใช้จ่าย หมดกังวลเรื่องกลิ่นอับภายในรถยนต์
 • สัตว์เลี้ยงที่เรารักชอบมีกลิ่นสาบ เห็ดหมัน และโรคผิวหนังตามมา ใช้น้ำโอโซนอาบน้ำให้สัตว์ เพื่อกำจัดเชื้อโรค ป้องกันโรคผิวหนัง และเห็บหมัดโอนโซนจะช่วยกำจัดเชื้อแบคทีเรีย และใช้โอโซนในการดับกลิ่นในห้องที่มีสัตว์เลี้ยงเพื่อความสะอาดยิ่งขึ้น
 • สำหรับล้างผัก และผลไม้ ช่วยกำจัดสารพิษในผักและผลไม้ เชื่อโรค, ยาฆ่าแมลง, สารพิษ ใช้เวลาในการล้างเพียง 15-30 นาที หลังจากสะเด็ดน้ำแล้วนำไปแช่ตู้เย็น ผักและผลไม่จะสะอาด และเก็บรักษาได้นานยิ่งขึ้นขากการล้างแบบปกติ
 • ล้างอาหารทะเล กำจัดเชื้อโรค สารฟอร์มารีนต่างๆ ที่ติดมากับกับอาหารทะเลเช่น ปลาหมึก กุ้ง หอย เป็นต้น เพียงแช่ไว้ 10-15 นาที ก็สามารถนำมาประกอบอาหารได้หรือจะล้าง 2 ครั้งก็ทำได้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภ่พในการฆ่าเชื้อมาขึ้นโดยไม่ทำให้รสชาติอาหารเปลี่ยนไป
 • ล้างเนื้อสัตว์ กำจัดสารเร่งเนื้อแดง, เชื้อโรค, พยาธิ เพียงแช่เนื่อสัตว์ไว้ 15-20 นาทีเท่านั้น เนื้อสัตว์จะสะอาดปลอดสารพิษ สารเคมีที่ติดมากับเนื้อนั้นๆ
 • แช่เสื้อผ้าที่สักเสร็จแล้ว สามารถช่วยกำจัดกลิ่นชื่นของเสื้อผ้าได้ดี หรือสารเคมีจากน้ำยาทำความสะอาด เชื่อโรคต่างๆที่มากับน้ำหรือเสื้อผ้า เพียงใช้น้ำโอโซนแช่เสื้อผ้าในน้ำสุดท้ายและใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มได้ตามปกติ จะลดปัญหากลิ่นอับ และเชื่อโรคได้
 • ล้างจาน ชาม แก้วน้ำ ของใช้สำหรับเด็กอ่อน ช่วยฆ่าเชื้อโรคในภาชนะต่างๆ เพียงแช่ด้วยน้ำโอโซนในน้ำสุดท้าย และตากไว้จนสะเด็ดน้ำ
 • ล้างทำความสะอาดผิวหน้า ลำตัว โอโซนจะช่วยกำจัดเชื่อแบคที่เรียจากการเผชิญมลภาวะต่างๆจากภายนอก ช่วยกำจัดเชื้อโรคตามรูขุมขน ช่วยให้ผิวสะอาด หายใจได้ดีขึ้น และพร้อมรับสารบำรุงได้อย่างเต็มที่
 • ใช้น้ำโอโซนบ้วนปาก, แปลงฟัน จะช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียต้นเหตุของกลิ่นปาก โดยสามารถทำน้ำโอโซนใส่ขวกไว้ใช้บ้วนปากได้เพื่อสุขภาพท่ดีของช่องปาก

 

คุณสมบัติ

รูปทรงกระทัดรัด น้ำหนักเบา
ติดตั้งง่าย เคลื่อนย้ายสะดวก
ประหยัดน้ำ เนื่องจากใช้น้ำน้อยมาก เมื่อเทียบกับการล้างแบบปกติทั่วไป
คุ้มค่า คุ้มราคา ซื้อครั้งเดียวใช้ได้นาน ไม่ต้องเสียเงินไปกับการซื้อสารเคมีอื่นๆมาใช้
สามารถใช้ล้างเนื้อสัตว์ อาหารทะเล เพื่อฆ่าเชื้อได้สะอาดหมดจดไม่ทำให้เสียรูปอาหาร

 

ทำไมถึงต้องเลือกซื้อสินค้าจากเรา ?

 1. เพราะเราให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ ตอบทุกปัญหา เพื่อตรงกับวัตถุประสงค์การใช้งานของลูกค้า หมดกังวลเรื่องการใช้งานไม่ได้ ใช้งานผิดประเภท ใช่ไม่ถูกวิธี
 2. มีหน้าร้านชัดเจน สามารถเข้าชมสินค้าได้
 3. สามารถติดต่อเราได้ตลอด พูดคุยเป็นกันเอง
 4. Stock สินค้าเอง มีอะไหล่พร้อมส่ง สินค้ามีการรับประกัน

 

โอโซนอันตรายหรือไม่

โอโซนมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรค ดังนั้นสิ่งต่างๆบนโลกใบนี้ย่อมมีความพอดีในตัว ถ้าใช้อย่างถูกวิธี แต่หากเราสูดดมตรงๆ มากๆ อาจเกิดการระคายเคืองได้เช่น เวียนหัว แต่ไม่ถึงกับเป็นอันตรายต่อร่างกาย ซึ่งโอโซนตัวนี้ออกแบบมาเพื่อใช้ภายในครัวเรือนโดยมีปริมาณโอโซนที่น้อยสามารถใช้งานในบ้านได้อย่างสะดวก หรือหากมีกลินฉุนมากเกินไปควรปิดเครื่องสักพักเพื่อให้โอโซนแตกตัว โอโซน

Product